Folkbladet berättade i måndags om att okända människor i bilar försökt locka med sig elever från Kunskapsskolan.

Lars Eriksson, som är gruppchef på polisens avdelning för ungdomsutredningar i Norrköping, och som jobbar med den här typen av frågor har dock inte hört något om just det här fallet.

– Det är inget som kommit till vår kännedom. Förmodligen har man ringt in till vår ledningscentral men det har inte gjorts någon brottsanmälan, säger han.

Artikelbild

| Tveka inte att ringa om sådana här incidenter inträffar menar Lars Eriksson.

Handlar det inte om ett akut ärende är det bäst att direkt vända sig till ungdomspolisen berättar Lars.

–  Är man boende i Norrköping och angränsande kommuner och något liknande har hänt så ska man definitivt ta kontakt med oss på ungdomssektion på polisen i Norrköping. Då vet man att informationen går fram till personer som kan göra någonting åt det. Vi har ju ett nära samarbete med våra områdespoliser i Norrköping som vi tar kontakt med i så fall.

Områdespoliserna kan sedan söka upp den berörda skolan och prata med personal om vad som hänt och vad som behövs göras.

– På så vis kan vi i alla fall skapa större förutsättningar att förebygga att någon allvarligt ska inträffa.

Att okända människor ger sig efter elever har hänt tidigare i Norrköping.

För några år sedan var det en incident i Eneby bland annat och så sent som förra veckan var det en 26-åring som följde efter några tjejer utanför Djäkneparksskolan och sedan återvände till sin bil där han ertappades onanera. Han medtogs till polisstationen där det gjordes en anmälan om sexuellt ofredande och ringa narkotikabrott.

Lars Eriksson frågar sig om den incidenten kan ha koppling till den på Kunskapsskolan.

– Det skulle ju kunna vara så men vi har inte fått några sådana uppgifter.

Hur ska man reagera om något sådant här inträffar?

– Det är jätteallvarligt när något sådant här sker och vi vill att folk hör av sig. Man är inte till besvär om man ringer och kommer sådana här uppgifter in till oss så tar vi det på största allvar. Om ens unge kommer hem och berättar att något sådant här har hänt så gäller det att se till så polisen får kännedom om det och förvissa sig om att det görs en polisanmälan, säger Lars Eriksson.