– Vi tycker det är fel tillfälle att höja skatten nu när man ute i våra verksamheter är inne i ett viktigt arbete, utifrån de uppdrag som beslutades i finansplanen i november och som vi och Moderaterna fick bifall till. Det handlar om en rad skarpa uppdrag som bland annat handlar om att se över hur vi leder och styr, administration och ersättningssystem, säger Per Larsson, oppositionsråd för Kristdemokraterna.

Han tycker att det är rimligt att åtgärderna får börja träda i kraft innan man beslutar om en skattehöjning.

– Då kan det förändringstryck som finns bli lidande, säger Per Larsson.

Artikelbild

| Marie Morell (M) tycker att regionen borde avvakta med en eventuell skattehöjning.

Oppositionsrådet Marie Morell (M) delar Per Larssons synpunkter.

– Vi vill att man kommer till rätta med de strukturella problem som finns. Vi tycker att man ska avvakta innan man tar ställning till en eventuell skattehöjning. 85 öre är dessutom väldigt mycket. Region Östergötland bör inte ligga så högt, säger hon.

Darko Mamkovic, gruppledare för SD, liknar den styrande majoritetens skattehöjning för en panikåtgärd.

– Vi tycker att det är oansvarigt. Det kommer att drabba medborgare och företagare i regionen hårt, säger han.

Artikelbild

| Per Larsson (KD) pekar på risken att en skattehöjning kan leda till att det förändringstryck som finns blir lidande.

Emil Broberg, gruppledare för Vänsterpartiet, tycker däremot att en skattehöjning är nödvändig. Men än har V inte tagit ställning till hur hög den ska vara.

– Problemet är att man dröjt för länge med en skattehöjning så att problemen i verksamheten hunnit bli större än de hade behövt bli.