Sofie Lindén vill betona att hon inte vill tona ner situationen som rått på skolan.

– Vi är medvetna om att vi hade stora problem på Navestadsskolan förra året. Men om jag hade fått önska hade vi kunnat få rapporten för det här innan sommaren. Då hade den varit direkt kopplad till det vi gjorde förra året, säger hon.

Sofie Lindén förklarar att hon menar att man började med åtgärderna redan innan inspektionen varit.

– Många av de sakerna som stod i rapporten tog vi i arbete redan under våren. Vi har implementerat det i det systematiska kvalitetsarbetet redan under sommaren för att få ett tydligare fokus inför det här läsåret. I det stora hela är det beskrivningar av problem vi tagit tag i, säger Sofie Lindén.

Hon påtalar också att det stora beloppet i det hotande vitet inte är baserat på graden av allvar i bristerna.

– Det står i paritet med huvudmannens betalningsförmåga. En händelse i Norrköping och en händelse i en mindre kommun kan ha samma dignitet men olika belopp.

När det kommer till de intervjuer som gjorts menar Sofie Lindén att det inte behöver vara representativt för samtliga anställda eller alla elever.

– Skolinspektionen gör intervjuer med enskilda personer men inte med alla, säger utbildningsdirektören.

I rapporten står att läsa att det varit blodvite varje vecka, kan du kommentera det?

– När jag talar med rektorerna är det inte så att det varit blodvite varje vecka, man har olika perspektiv på saker. Men blodvite varje vecka? Nej, det har det inte varit, säger Sofie Lindén.

Den period när Skolinspektionen var på besök ska enligt Sofie Lindén ha varit extra turbulent. Tiden efter skolstart i år har dock varit lugn, menar hon.

– Vi jobbar med personligt ledarskap hos barn och vuxna. Till exempel viket förhållningssätt man har till andra barn, till vuxna eller till andra elever. Det är en del som vi absolut ska jobba mer med, säger utbildningsdirektören, som också välkomnar inspektionen som sådan.

– En skolinspektion är ett viktigt lärtillfälle och jag tänker som så att vi har saker att göra i ett ständigt förbättringsarbete men vi har inga larmsignaler idag.

– Jag kan med facit i hand önska att vi som huvudman varit snabbare i våra reaktioner från första början. Men bara för att vi har åtgärdat saker nu betyder det inte att vi är färdiga på nåt sätt. Det är ett ständigt förbättringsarbete, säger hon.

Navestadsskolans rektor Lisa Bergendahl kommenterar Skolinspektionens beslut via mejl.

– Självklart ser vi mycket allvarligt på den situation som var under föregående läsår. Under en period var det turbulent på skolan och utifrån det genomfördes en rad organisatoriska och strukturella förändringar så som att vi bland annat har personalförstärkt våra Resurs- och Trygghetsteam. Vi fortsätter vårt arbete i nära samarbete med Utbildningskontoret för att skapa en tryggare skolmiljö samt ökad kvalitet i vårt arbete med särskilt stöd. Vi ser goda effekter av det arbete som sker vilket har resulterat i en lugn terminsstart detta läsår, skriver hon.

Skolan, utbildningskontoret och Skolinspektionen kommer att ha en muntlig återkoppling gällande beslutet. Innan den 19 januari 2018 ska bristerna vara åtgärdade, något som samtliga aktörer påtalat till Folkbladet inte är några problem.

– Något vite kommer inte behöva betalas. Vi ser allvarligt på det här och har vidtagit åtgärder, säger Sofie Lindén.