Även banderoller som placerats på broar över vägar med hakkors togs ned och beslagtogs vid Ingelsta i Norrköping och i Linköping. Polisen har upprattat anmälningar om hets mot folkgrupp. Det finns inga misstänkta, men polisen är intresserad av vittnesuppgifter i samband med att flaggor och banderoller sattes upp.