Det var 2017 som en person vid ett flertal tillfällen besökte en vårdcentral i Norrköping efter att ha haft problem med hosta och andningssvårigheter.

Patienten ordinerades luftrörsvidgande läkemedel, men trots behandlingen kvarstod problemen.

Det visade sig senare att patienten led av hjärtsvikt.

Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritik mot vårdcentralen. Ivo menar att vården och behandlingen var bristfällig och inte levde upp till kravet på god kvalitet.

De ställer sig framför allt frågande till varför inte patientens blodtryck kontrollerades, då detta tidigare bedömts som en risk hos patienten.