Det säger Ricardo Olivares (V), ledamot i vård- och omsorgsnämnden, efter att Kvartetten valde att dra tillbaka de tre förslagen på onsdagens nämndsmöte. Något som överraskade Vänsterpartiet, som är glada över beslutet:

– Vi i Vänsterpartiet är väldigt glada för att besparingarna på äldreomsorgen på drygt 60 miljoner kronor nu åtminstone skjuts upp, det motsvarar ju nästan 130 årsarbetare. I vårt budgetförslag så föreslår vi ju att stoppa alla nedskärningar inom äldreomsorgen och vi har finansierat det till sista kronan, säger Ricardo Olivares.

 

Enligt Vänsterpartiet skulle beslutet ha inneburit att boendena med platser för dementa skulle ha blivit av med extraersättningen som behövs för att vårda dementa. 42 miljoner kronor vill Kvartetten spara på just dessa platser enligt Vänsterpartiet.Norrköping Att Kvartetten drog tillbaka det förslaget, samt nedläggningen av ett tillagningskök, välkomnar Vänsterpartiet. I stället för att spara in på äldreomsorgen vill man hellre spara in på flygplatsen:

– Jag kommer fortsätta kämpa för våra undersköterskors rätt till en rimlig arbetsmiljö och för våra äldres rätt till en värdig äldreomsorg. Detta är bara en första delseger. En kommun som har råd med en flygplats för några få, måste ha råd med en värdig äldrevård för alla. Det är vettigare att spara på charterturismen istället för på våra äldre medborgare, säger Ricardo Olivares.