Sedan förra valet har tekniska kontoret ändrat reglerna för var partierna får sätta upp sina valaffischer och plakat. Redan i våras ska partierna ha informerats om detta och det handlar om ett 50-tal platser där man får skylta. En stor skillnad från 2014 är att partierna inte längre tillåts sätta upp affischer på lyktstolpar, elstolpar och trafikstolpar. Detta ska, enligt Kvartetten, samtliga partier ha enats om ska gälla, under ett möte innan sommaren.

Trots det kan man nu se skyltar med moderater och vänsterpartister på just lyktstolpar. Något som upprör politiker i de andra partierna.

– Det är ju lite knepigt att man inte kan hålla sig till de regler som är satta, säger Olle Vikmång (S), valledare och ombudsman.

Artikelbild

| Olle Vikmång (S) vill att alla ska hålla sig till det överenskomna.

När Folkbladet ringer sitter han just och ska polisanmäla att flera av partiets skyltar vandaliserats.

– 7 av 21 av våra skyltar är söderslagna. I det perspektivet blir det också surt; den typen av tillåten skylten som vi ägnar oss åt är mer tidskrävande än stolpaffischeringen, och när vi tittar på våra egna, sönderslagna, och samtidigt ser de som satt upp på stolpar, ja då känns det extra surt, säger han och förklarar att han aldrig varit med om en så omfattande vandalisering vid ett val tidigare.

Sophia Jarl (M) förklarar att hon och hennes parti sökt polisstillstånd, bland annat för att få sätta upp valaffischer på lyktstolpar.

– Det är nog bara vi som sökt det. I tillståndet finns reglerat var vi får sätta upp skyltarna, säger hon och menar att partiet sökte tillståndet för att kunna sätta upp affischer på fler ställen:

Artikelbild

| Nicklas Lundström (V) tycker att han följer reglerna.

– Det är viktigt att man kan nå ut med samhällsinformation oavsett var människor bor.

Om överenskommelsen innan sommaren, säger hon så här:

– De andra partierna hävdar att vi har någon överenskommelse efter ett möte där man diskuterade hur man kunde affischera utan polistillstånd. Men vi ville göra allt korrekt med polistillstånd.

Men tyckte ni att de platser tekniska kontoret gav tillstånd till var för få då?

– Nej, men då kunde man inte använda sig av stolpar. Stolpskyltar är enkla, blir det förstörelser så får den som förstör en bit papper i handen. Skyltar på ben kan bli farliga tillhyggen om någon förstör dem och vill inte att våra saker ska användas som det, säger Sophia Jarl.

Det hon är allra mest upprörd över i diskussionen är att hon anser att andra partier bedrivit hetsjakt på hennes valarbetare, framför allt i sociala medier.

–  Jag förstår inte varför kommunalråd i majoriteten inte vänder sig till tekniska kontoret i stället för att driva någon jakt efter enskilda valarbetare. Det är djupt olyckligt och det är jag besviken på. Det här är en överenskommelse mellan Moderaterna och polisen och det blir märkligt att man som kommunalråd ifrågasätter det.

Vänsterpartiet har inte fått någon information om att man inte ska sätta affischer på lyktstolpar, säger Nicklas Lundström (V).

Det ryktades om att det pratats om det på ett muntligt möte, men när riktlinjerna kom från tekniska kontoret stod det inget om lyktstolpar i dem, och inte heller i polistillstånden står det något om att lyktstolpar skulle vara undantagna, säger Lundström.

– Som jag ser det följer vi alla de föreskrifter som finns.

– I flera valrörelser nu har det varit huvudsättet att affischera, som de flesta partier i kommunen har använt: att sätta upp de här kartongaffischerna på lyktstolpar, säger Nicklas Lundström.

Skulle det vara ändring på det skulle det vara en ganska stor nyhet från tidigare valrörelser, menar han.

Lundström berättar att han lyft frågan på kommunstyrelsen nyligen och att det då var flera partier som uttryckte förvåning.

– Jag skulle säga att det främst handlade om förvirring: vad är det egentligen som gäller.

– Jag har en pågående mejlkonversation med tjänstemännen på tekniska kontoret. Jag upplever att det är en pågående diskussion om vad som gäller. Jag hoppas att det här löser sig enkelt och rimligt, säger Nicklas Lundström.

På måndagseftermiddagen höll tekniska kontoret ett möte eftersom det blivit en sådan diskussion om vad som gäller. Tf chef för tekniska kontoret Lasse Söderström säger att man från kontorets sida inte gillar att det sätts upp affischer i lyktstolpar av säkerhetsskäl, och att man inte insåg att det var i sådana Moderaterna och Vänsterpartiet ville affischera när de yttrade sig när partierna ansökte om polistillstånd.

– Men nu gör vi inget åt det, vi ser genom fingrarna. De får ha kvar sina affischer det här valet, säger han.