Det är "Testbädd Norrköping" som nu får 1,5 miljoner kronor av Norrköpings forskningsfond för att utveckla en plattform. Genom att sätta upp sensorer utmed Kungsgatan, ska Norrköpingsborna få information om temperatur, partiklar och framkomlighet.

– Vi fokuserar helt på trafiken och syftet med testbädden är att visa vad som är möjligt att göra, och vad som inte är det, kommenterar biträdande professor Vangelis Angelakis på Linköpings universitets hemsida.

I slutet av sommaren ska den första versionen av plattformen vara klar. Kungsgatan väljs för att den är en smal, hårt trafikerad gata med flera centrala byggarbetsplatser. Här passeras exempelvis Skvallertorget, med tät gång- och cykeltrafik tvärs över torget.

– I ena änden av Kungsgatan finns polisen och i den andra räddningstjänsten och båda måste komma fram, säger Vangelis Angelakis.