På kommunstyrelsens sammanträde på måndagen föreslog Vänsterpartiet en grundplåt på 40 miljoner kronor till en ”Tak över huvudet-fond”.

Norrköping är en kommun där tusentals människor saknar ett rimligt boende, menar Vänsterpartiet. Bostadsbristen slår dessutom hårdare mot de som har lägre inkomster, som studenter, arbetslösa och ensamstående föräldrar.

"Norrköping behöver fler billiga hyresrätter, därför ska vi bygga lägenheter med rimlig hyra. För att få till en bättre blandning av hyresrätter och bostadsrätter vill vi se till att det byggs ännu mer – bara så kan vi lösa bostadsbristen", skriver Vänsterpartiet.

En ”Tak över huvudet-fond” möjliggör för Hyresbostäder, men även andra aktörer, att söka incitament för att börja bygga billigare, menar V.

– Det är oklokt att fortsätta fondera överskotten som majoriteten gör, när behovet av hyresrätter med rimlig hyra är enormt i Norrköping. Problemet är att bostäder inte byggs för att möta människors behov, utan för att maximera profit. Denna fond är en del i att lösa det problemet, säger Nicklas Lundström (V).