De moderata oppositionsråden har uttalat att de inte har förtroende för kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Vänsterpartiet liksom flera andra partier hade digitaliseringsfrågan upp på sitt gruppmöte på måndagen.

Har du förtroende för Stjernkvist?

Artikelbild

| Mia Sköld (MP) har fortsatt förtroende för Stjernkvist.

– Jag skulle säga så här: Vi har diskuterat det här på vårt gruppmöte och vi säger att det är lite för tidigt att säga hur alla turer har gått, säger Nicklas Lundström (V).

– Vi kommer att fortsätta att bevaka det här och sedan kommer vi att ta del och vara en del av utredningen också som revisionen gör.

– Man kommer ju att utreda hur kommunstyrelsen har agerat, och alla vi i kommunstyrelsen också, men så klart med ett särskilt ansvar för Lars Stjernkvist, som ju är den som har skrivit på och har delegation för mycket av det som har gjorts, bland annat det som Moderaterna påtalar.

Enligt Lundström fick kommunstyrelsen den första informationen om att det var problem på digitaliseringssidan den 10 juni. Den 18 juni fick kommunstyrelsen sedan en lista på projekt för sammanlagt 41,5 miljoner kronor, som man också tog beslut om.

Artikelbild

| SD har inte tagit ställning än, säger Sandra Karlsson (SD)

I början av mars skrev Stjernkvist under ett beslut som gav digitaliseringsdirektören rätt att teckna avtal för 15 miljoner. Om det sas det inget i juni, enligt Lundström.

Den största posten på listan med projekt, 9,8 miljoner, går till utbildningskontoret för stöd kring digitalisering av skolverksamheten, bland annat pappersfri skolstart. 5,8 miljoner går till vård- och omsorgskontoret.

– Det godkände vi, att det här får de göra för de här summorna, säger Lundström.

– Vi frågade om det här kunde ha med att göra vad man misstänker kunde ha varit felaktiga upphandlingar, och då sa man nej, det här är sådant som ändå behövs för att verksamheten ska fungera. Och så tror jag mycket väl att det kan vara, för självklart behöver vi upphandla it-tjänster.

– Frågan är vilka upphandlingar som har varit utöver rimliga behov, och vilka upphandlingar som har gått till fel företag.

Hur ser du på hur digitaliseringsdirektören har agerat?

– Av allt det vi vet hittills verkar det vara mycket illa. Vi vet ju inte hur det kommer att sluta än, men att försöka påverka så att det är ens eget tidigare företag som vinner alla upphandlingar, det är inte okej på något sätt, säger Lundström som också är förbannad för att kommunen fått en massa extrakostnader.

Utredningen kan också visa att det finns anledning att se över rutinerna för delegation, säger Nicklas Lundström.

Oppositionsrådet Mia Sköld (MP) säger att hon har fortsatt förtroende för Lars Stjernkvist.

– Jag tycker att Sophia är lite snabb. Så hon och jag delar inte samma uppfattning, säger hon och väljer att invänta kommunens utredning innan hon uttalar sig mera:

– I dagsläget blir det mest spekulationer och det ger jag inte mycket för. Utredningen får visa vem som gjort vad och inte, och först då kan vi börja kasta ägg. Tills dess kan vi sitta lugnt i båten, säger hon.

Den som hon helt saknar förtroende för är i stället den tidigare digitaliseringsdirektören Johan Högne.

– Det allvarliga i det här är hur han har agerat.

Bör kommunen ha bättre rutiner, kontroll eller se till att chefer som anställs får gå en "upphandlingskurs"?

– Jag tror att vi har fullgoda rutiner för det. Men jag tror tyvärr inte att man kan gardera sig mot mänsklig dumhet.

Oppositionsrådet Sandra Karlsson (SD) säger att partigruppen inte tagit ställning till om SD har förtroende för Stjernkvist eller ej.

– Därför vill jag inte göra något uttalande.