Kvartetten har lagt ett sparbeting på tre procent på alla nämnder utom utbildningsnämnden.

Ett ”verklighetsfrämmande nedskärningskrav”, menar Vänsterpartiet i ett pressmeddelande efter måndagens kommunstyrelsesammanträde.

– Bara inom äldreomsorgen i Norrköping kan det innebära upp till 300 färre anställda, säger Nicklas Lundström, oppositionsråd för Vänsterpartiet.

– S och kvartettens nedskärningspolitik som också M och SD står bakom kommer också att slå hårt mot kulturliv, socialtjänst och vuxenutbildning i Norrköping. Det är verkligen inte vad Norrköping behöver!

Vänsterpartiet fick dock igenom vissa förslag. Det handlade om att metoder för att sälja kommunal mark med motkrav på lägre hyra preciserades ytterligare vid måndagens möte liksom att det beslutades att Hagebyhallen ska rustas upp.

Ett nytt förslag som V presenterade vann också gehör:

– Vi är glada för att vårt förslag om att skolans arbete och för att förbättra elevernas psykiska hälsa nu ska redovisas i fullmäktige. Psykisk ohälsa, inte minst bland tjejer och unga kvinnor har nått oacceptabla nivåer.

– Mer än varannan 15-årig flicka och var tredje pojke i Sverige lider av psykisk ohälsa. Det här är ett sätt att sätta politiskt fokus på frågan och se till att det blir verkstad, säger Nicklas Lundström.

V vill ta bort hela sparbetinget inom vård- och omsorgsnämnden. Inte heller V vill röra skolan. I övrigt förslår V en procents besparingar på socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och kultur och fritid, och tre procent på den tekniska sidan.