I en undersökning som Almi Östergötland gjort, uppger fyra av tio bankkontorschefer att utlåningen ökade under andra kvartalet i år och därmed fortsätter att ligga på höga nivåer. Även Almis företagsutlåning ökade under andra kvartalet.

Synen på den framtida utlåningen är fortsatt positiv, 48 procent av bankkontoren tror att företagsutlåningen ökar på ett års sikt. Almis vd:ar i de regionala dotterbolagen är mer optimistiska då 92 procent tror att utlåningen till företag kommer att öka. Resultatet av undersökningen ligger i linje med Almis Tillväxtkartläggning som presenterades strax före midsommar. I den uppger 40 procent av de små och medelstora företagen med tillväxtambitioner att de har ett finansieringsbehov.

– Både Almis och bankernas utlåning ligger på en hög nivå och det visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera. I Östergötland är det ett mycket bra samarbete mellan Almi och bankerna och vi har en mycket god samsyn om behovet av finansiering hos företagen, säger Mats Philipsson, vd Almi Östergötland.

De vanligaste branscherna är ”tillverkningsindustri” och ”bygg och anläggning”. Vanligaste användningsområden är investering i rörelsefastighet och maskiner/inventarier. En klar majoritet, 78 procent, uppger att den ökade utlåningen är tillväxtorienterat, det vill säga att företagen har en förväntan om ökad tillväxt. Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten har utvecklats under årets sista kvartal. 46 procent uppger att företagen ökat sin omsättning medan 30 procent uppger att viljan att anställa ökat.

För tredje kvartalet tror en majoritet på en oförändrad konjunkturutveckling. På ett års sikt är antalet pessimister fler då 52 procent tror att konjunkturen försvagas något. Detta är något lägre jämfört med årets tidigare mätningar. Även Almis vd:ar gör en liknande bedömning; för tredje kvartalet tror en majoritet på en oförändrad konjunktur och på ett års sikt tror en majoritet att den försvagas något.

– Företagen har en avvaktande inställning till konjunkturutvecklingen. På sikt tror en majoritet till och med på en liten försvagning. Trots det ser företagen ljust på tillvaron just nu och efterfrågan på företagslån är hög. Att företagen vill satsa framgår också av Almis Tillväxtkartläggning, säger Mats Philipsson, vd Almi Östergötland.