På torsdagen presenterade Eva-Britt Sjöberg (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, och Irma Görtz (S), vice ordförande, prioriteringar i nämndens budget för 2018.

Bakgrunden är att vård- och omsorgsnämnden, liksom alla nämnder, fått i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med en procent. Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden är de enda som får behålla pengarna, för att utveckla sin verksamhet.

Genom att minska antalet timanställda med drygt tio procent ska vård- och omsorgsnämnden sänka sina kostnader med en procent, cirka 24 miljoner kronor. Det uppnår man genom fler personalpooler med fler fasta heltidstjänster.

– Det blir tryggare för våra äldre, det blir ett mindre antal okända personer som kommer till dem och det blir också en anställningstrygghet för våra medarbetare. Det här går också helt i linje med den överenskommelse som finns mellan SKL och Kommunal, om heltidstjänster, säger Irma Görtz.

Det här gäller inom alla de tre verksamheterna: äldreboenden, hemtjänst och verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Poolpersonalens tid kan användas där den behövs bäst.

En prioritering 2018 är en tekniksatsning, att successivt med start nästa år förse personal, i första steget sjuksköterskor, med mobila plattformar, typ iPad, för att med hjälp av appar och Skype underlätta arbetsuppgifter och kontakter med läkare.

Rehabiliteringen i nämndens alla verksamheter får en förstärkning, med fem tjänster, och projektet med en måltidsinspiratör permanentas.

Den största satsningen, tio miljoner kronor, handlar om grundutbildning. Norrköping har som andra kommuner svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

– Det gör att vi i dag har över 500 som är anställda hos oss som inte har undersköterskeutbildning, säger Irma Görtz.

– Då måste vi dels för kvalitetets skull men också för att stärka våra medarbetare kunna erbjuda utbildning. Första steget är att vi erbjuder grundutbildning, motsvarande det som vi återigen börjar prata om: vårdbiträdenivå.

Det handlar om att få läsa på halvfart, att kombinera arbete och studier. Nästa år påbörjas utbildning av 30 medarbetare.