I information till de kringboende är uppmaningen att "inte stå i fönster och på balkonger för att beskåda sprängningen”.

En extra säkerhetsåtgärd, säger projektchef Pernilla Jarl vid Skanska.

Skanska bygger ett nytt bostadskvarter mellan Kvarngatan, Källvindsgatan och Kungsgatan. Projektet Bergskvadraten omfattar totalt 101 hyreslägenheter, 72 vårdboenden för äldre och ett parkeringsgarage.

Den här veckan och nästa återupptar man sprängningar som en del av det arbetet.

– Vi täcker in sprängningen med både sprängmattor och extra med fiberduk för att inget smått ska kunna gå igenom, säger Pernilla Jarl.

Fiberduken är till för att inte grus eller småsten ska flyga i väg. Men det går aldrig att gardera sig helt.

– Av rent säkerhetsskäl säger man alltid till när man spränger att man inte ska stå i fönster, säger Pernilla Jarl.

Större sprängningar har skett på platsen under hösten.

– Vi har inte haft några incidenter och det har inte gått i väg någonting. Det är bara en extra extra säkerhetsåtgärd att man inte ska vara vid fönster.

– Nu håller vi på och spränger det sista för att göra i ordning för dagvatten. Det är småsprängningar nu bara, säger Pernilla Jarl.

Byggarbetsplatsen har bostäder på två sidor, och även skolor i närheten. Det som kommer att låta mest är borrningsarbetet.

Det kan bli tre-fyra sprängningar per dag. Vakter placeras ut vid alla sprängningstillfällen och flera korta signaler ljuder före sprängning.