Det handlar om nätverket "Röst" som Östergötlands kommuner startat tillsammans med Linköpings universitet. Syftet är att stärka studiehandledarens roll och uppdrag och i slutändan bidra till en ökad likvärdighet och förbättrade skolresultat. För projektet har nätverket beviljats 700 000 kronor av länsstyrelsen.

– Vi är väldigt glada över att blivit beviljade medel från länsstyrelsen, det innebär att vi nu under minst två år kan arbeta aktivt för att fokusera på utveckling som är kopplat till studiehandledning, säger Åza Jarlsdotter vid forsknings- och utvecklingsenheten inom Norrköpings kommun.

Studiehandledare stöttar elever som behöver stöd i undervisningen på andra språk än svenska. Något som lyfts fram som viktigt för elevens skolresultat.

– Om en elev har sitt kunskapsrelaterade språk på annat språk än svenska kan det behövas studiehandledning på det språket för att eleven ska få möjlighet till parallella processer. Man vet att det gynnar både den fortsatta kunskapsutvecklingen och utvecklingen av det svenska språket, säger Helena Grönås vid Linköpings universitet

När eleven förbättrar sina språkkunskaper i det svenska språket, behövs studiehandledningen allt mindre för att slutligen helt kunna tas bort som stödinsats.

Nätverket kommer att träffas regelbundet genom konferenser och tematräffar. Det kommer också att bjudas in till träffar där skolledning får möjlighet att fördjupa sig inom området studiehandledning.