De tio utvecklarna möttes av spontana ”wow”, applåder och instämmande nickningar när de berättade för den betydligt äldre publiken vad de kommit fram till under sommaren. Bland annat kom förslag konkret förankrade i verkligheten när det gäller språkintroduktion: Kungsgård är för isolerat.

– Det går 415 elever på språkintroduktion där och Mohammad fick lära sig arabiska innan han lärde sig svenska för att kunna prata med sina klasskompisar, sade Rawan Abdelgelil varpå Mohammad Zaman tog över mikrofonen och gav följande förslag till politiker och tjänstemän om hur det hela kan utvecklas:

– Språkintro borde finnas på alla kommunens skolor. Och kommunen borde även bjuda in friskolorna och prata om att ha språkintro. Man kan ha engelska, matte, musik och idrott tillsammans, man lär sig svenska snabbare om man är med andra som pratar svenska.

Artikelbild

| Många idéer. Det har årets kommunutvecklare. Emilia Freiman syns längst fram i bild.

Det är tredje sommaren som kommunen anställer ungdomar, dels för att kommunen ska få en insyn i vad ungdomarna vill, dels för att ge ungdomarna kunskap om vad kommunen gör. Förslagen som arbetas fram går igenom samma beslutsapparat som alla andra förslag som kommer in till kommunen. Och idéerna välkomnas, sade projektledaren Emma Jensen:

– Det har jobbats med förslagen och visst, det går inte att genomföra allt, men det är bra att få in ungdomarnas synvinkel.

Ett skarpt förslag från tidigare år som nu blir verklighet är att anhörig- och kunskapscenter i Norrköping även får in ungdomar i verksamheten.

– Det är verkligen jättekul! sade Emma Jensen.

Artikelbild

| En app. Det skulle kommunen behöva utveckla för att få med ungdomarna på tåget.

Under sommaren har kommunutvecklarna jobbat med tre teman: integration, kommunikation och stadsmiljö. Här finns förslag på en app som ska göra att ungdomar får mer inblick i vad som händer i kommunen, att en referensgrupp med unga bildas som ska bli en slags "mellanhand" mellan kommunen och ungdomarna och hur graffitin kan utvecklas i stan.

Emilia Freiman och Jasmine Mohammed har arbetat under temat stadsmiljö och konkret med hur belysningen kan bli bättre.

Artikelbild

| Jätteduktiga! Det säger projektledaren Emma Jensen om ungdomarna.

– Skrämmande många känner sig inte trygga i Norrköping på natten. I till exempel Vasaparken tycker många att belysningen är obehaglig, sade Emilia.

Jasmine fortsatte:

– Där skulle man kunna jobba med ljusslingor till exempel. Vi vet att tekniska kontoret jobbar med en belysningsplan, men vi vill snabba på processen.