Tidigare i år infördes vikarierestriktivitet inom hela vård- och omsorgskontoret, samt restriktivitet vid extern rekrytering inom hela kommunen, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Är det något mer som hänt just nu?

– Vi har ett effektiviseringskrav på vår verksamhet sedan början av året och det handlar hittills framförallt om att vi måste ställa om bemanningen, så att bemanningen blir flexiblare och samtidigt minska användandet av timvikarier, till förmån för tillsvidareanställda medarbetare.

– Det är så vi har försökt angripa problemet och försökt anpassa oss efter våra budgetförutsättningar.

– Den omställningen pågår också för fullt för att arbeta enligt bemanningshandboken och resurspass. Det kommer att spara pengar, men det har tagit lite tid att göra den här omställningen och vi kan nu konstatera att det går tyvärr inte tillräckligt snabbt att anpassa verksamheten efter våra budgetförutsättningar.

– Kort sagt lyckas vi inte med hela vårt sparbeting under det här året och underskottet pekar just nu på 25 miljoner kronor, om vi inte skulle göra någonting.

Så det måste med andra ord till ytterligare besparingar?

– Ja, vi måste nu ta till ytterligare åtgärder, ytterligare restriktivitet inom vård- och omsorgskontorets verksamhet. Vi måste spara och jobba mer flexibelt, för att på alla tänkbara sätt se till att vi inte går in i 2020, med ett underskott på 25 miljoner kronor från det här året, utan att vi istället kommer att närma oss vår målsättning med en budget i balans.

Och hur ska ni lyckas med det?

– Alla verksamheter inom vård och omsorg måste vara väldigt restriktiva vid inköp och även när det gäller konferenser, externa kurser och planeringsdagar utanför kommunens lokaler.

Hur mycket effekt kommer de här besparingarna att kunna ge?

– Det går inte att räkna ut vilken ekonomisk effekt restriktiviteten kommer att ge. Men att det ger god effekt på kort sikt, har visat sig flera gånger om vid tidigare tillfällen, senast när vi införde liknande restriktioner 2014 och 2016.

Hur länge räknar du med att restriktionerna kommer att gälla?

– Restriktiviteten börjar gälla omgående och kommer pågå resten av året.

– Vi följer vår ekonomiska utveckling noga och om vi ser att det är möjligt, så häver vi restriktiviteten förstås, säger Magnus Johansson.