Politik På måndagskvällen samlades de folkvalda kommunpolitikerna i Norrköping för sitt näst sista fullmäktigemöte. Jag var där.

Redan i entrén till fullmäktigesalen i kommunens förvaltningsbyggnad Rosen nåddes jag av ryktet om en "storpolitisk uppgörelse" i syfte att hålla tempo på mötet så att det kunde avslutas i god tid före klockan sju på kvällen. Några partier hade förhoppningar om att hinna upp till kvällens "kamratmöte" på Östgötaporten mellan IFK-lagen Norrköping och Göteborg.

Ulf Nilsson (MP) var nog inte en del av den där "storpolitiken." Han använde Ulf Nilsson glatt 8 minuter taletid för att framföra detaljerade förslag på nya ordvändningar i en rapport om "arkitekturstaden Norrköping.". Ulf Nilsson vill att det ska stå att Norrköping "utvecklas" istället för att "växa" och sådant. Till saken hör att alla partier står bakom förslaget. Således även Miljöpartiet. Dessutom hade Ulf Nilsson inte visat sina synpunkter för någon annan före mötet. Hans möjligheter att få igenom några av sina förslag var således långt under noll. Men som fullmäktiges ordförande Louise Malmström lakoniskt konstaterade så är det "inte otillåtet att föreslå förändringar".

Kvällens stora fråga handlade om den nya och tilltagande trångboddheten i Norrköping. I utredningen bedöms att ungefär sex procent av de som bor i Norrköpings utsatta hyreshusområden står för överbefolkningen; också utan att vara skrivna i Norrköping. Utredningen förslag är att sätta hårt mot hårt mot hyresskojare/ockrare som skor sig på bostadsnöden genom att hyra ut dåliga bostadsmiljöer; inte minst till stora barnfamiljer bland asylsökande/nyanlända invandrare. Det diskuteras i utredningen om att inrätta ett "maxtak" för hur många som får bo i respektive lägenhet och om att hänvisa de som inte är skrivna i Norrköping till sina respektive vistelsekommuner.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) inledde med en historisk återblick.

"För 15 år sedan fick Norrköping pengar av staten för att riva bostäder. Nu har vi en omfattande bostadsbrist och en tilltagande bostadsnöd", sa Stjernkvist.

Vänsterns Nicklas Lundström ville skicka tillbaka utredningsförslagen till Kommunstyrelsen för att återkomma med förslag om att bygga "billiga hyresrätter" istället för "hårda tag" mot de fattiga. Kikki Liljeblad (S) frågade Lundström "vilka som ska betala de där billiga husen?" "Det kommer att bli en lönsam affär", svarade Nicklas Lundström.

Lars Stjernkvist utmanade Lundström i debatten. "Det är missriktad solidaritet med de trångbodda att med hänvisning till deras svåra läge faktiskt acceptera att just deras svåra läge får fortsätta", sa Stjernkvist. Lundström höll inte med. SD: s gruppledare Darko Mamkovic tycktes för en stund vara beredd att förenas med V i kravet på att skicka tillbaka förslagen. Men till sist röstade SD med majoriteten. Mamkovic ansåg att förslagen var framtagna i för stor hast men att de ändå var nödvändiga. Sophia Jarl (M) var enig med Stjernkvist om att säga ja till utredningen.

"Men på längre sikt krävs det framförallt mer moderat politik som gör att människor arbetar och har egna pengar att betala hyran med", sa Jarl.

Politiken sprack när det gällde fotbollen. När domaren blåste igång kamratmötet på Östgötaporten så pågick diskussioner om dagordningens tolfte punkt; (av totalt 23) "namnbyte av Norrköping Vatten och Avfall AB."