I en begäran till Arbetsmiljöverket står det om de problem som varit på servicebostaden.

"Personal har mått dåligt under en längre tid på grund av störningar och trakasserier av boende under sina jourpass. Även sjukskrivningar och anmälda tillbud och arbetsskadeanmälningar har inkommit till skyddsombud och chef", står det.

Innan sommaren gjordes en åtgärd som medförde att personalen kände sig lite lugnare och tryggare, men den åtgärden upphävdes senare under sommaren.

"En ny händelse har även uppstått, det handlar om en hot- och våldsituation", står det i begäran.

Nu vill facket att Arbetsmiljöverket ingriper.

Facket har tagit fram en lista med nio punkter som de vill se åtgärder till. Det handlar bland annat om hur arbetsförhållandena undersöks, hur riskerna bedöms så att ingen drabbas av ohälsa eller olycksfall, hur rutinerna för inkommande tillbud och arbetsskadeanmälningar ser ut och hur arbetsgivaren säkerställer att ingen i personalen utsätts för hot eller hot om våld.

Facket vill se åtgärder som är tillfredställande och bidrar till en trygg och säker arbetsplats för alla arbetstagare på den aktuella servicebostaden.