NORRKÖPING

Arrangör var Norrköpings stadsmuseum, som sköter ruljangsen på Färgargården i sommar.

– Eftersom vi har bikupor stående här på Färgargården, kändes det intressant att anordna en temadag om biodlingen förr och nu, säger Anders Lindqvist från stadsmuseet som är verksamhetsansvarig på Färgargården.

Artikelbild

| Göran Pettersson berättar om biodling för Erika Lindholm och barnen Arvid, Elsa och Elias.

Göran Pettersson, ordförande i Norrköpings biodlarförening, bjöds in som expert i ämnet.

– Eftersom det handlade om biodling förr och nu, så tog jag med mig en halmkupa hit till Färgargården, såna som man odlade honung i från 1700-talet och fram till 1900-talet.

Var halmkuporna det första för biodling?

– Nej, före halmkuporna hade man stockbiodling. Det innebar att man kapade av träd med bin i och bar hem den biten och hade sedan stockbiodling hemma.

Artikelbild

| Just nu hänger bina i klasar utanför bikuporna, som förstås är väldigt varma inuti.

– Sedan kom man på att det var lättare att bygga en kupa av halm och innebar en bra övervintring för bina.

– Men 1850 var det en amerikan som kom på att man kan ha rörliga ramar i bikupor av trä och därmed kunde man borsta av bina och ta dän honungen.

Artikelbild

| En halmkupa, som biodlarna började använda på 1700-talet och fram till 1900-talet.

Ett stort framsteg, förstås?

– Ja, det här blev en revolution inom biodlingen och något om fungerar än idag.

Artikelbild

| Göran Pettersson från Norrköpings biodlarförening, bjuder några barn på nyslungad honung. I förgrunden en gammaldags halmkupa.

Vi passade på att fråga Göran Pettersson om honungsskörden efter den extremt heta sommaren?

– I stora delar av landet får vi räkna med en mindre honungsskörd i år, bland annat beroende på att blommorna vissnar och bina hittar ingen nektar.

– Men just här på Färgargården, där det står två bikupor från projektet "Bin i stan" har vi fått en bra honungsskörd, mer än en normalskörd, trots värmen. Och det blev jag först förvånad över.

Varifrån kommer då den här honungsskörden?

– Bina har hämtat sin näring från de kladdiga bladen i träd, där bladlöss härjat. Och de avsöndrar en klibbig vätska, som bina omvandlar till honung och det är precis så det har gått till här i kuporna på Färgargården. Det ska vara mycket mineraler i det här kladdet, som både bin och myror tycker om.

Hur är läget för bikuporna på Färgargården?

– Ett fantastiskt läge, säger Göran Pettersson. Här blir det alltid bra honungsskördar och alltså även i år, trots den extrema värmen.

– Och nu har vi också fått en gärdsgård runt bikuporna, som ett skydd, eftersom en del, framförallt barn gick för nära bikuporna tidigare. Nu finns det ett visst säkerhetsavstånd.

Just nu är det många bin som syns utanför bikupan?

– Det beror på den extrema värmen. Det är så varmt inne i kupan, att bina hänger utanför i stora klasar. Det är inte normalt, men hettan gör att de reagerar så.