Det visade sig dock att det rörde sig om ett tekniskt fel, vilket gjorde att brandlarmet på sjukhuset utlöstes. Räddningstjänsten behövde därmed inte göra något mer än att kontrollera vad som kan ha orsakat felet.