Det var förra fredagen (1 juni) som ansvaret när det gäller arbetet med lagen om tillsyn av katter och hundar samt omhändertaganden av djur gick över till länsstyrelserna. Rent lagstiftningsmässigt innebär det ingen skillnad mot förut och länsstyrelserna har redan tidigare varit den myndighet som fatt beslut om omhändertaganden.

Skillnaden är att det förut varit polisen som verkställt besluten – nu kommer länsstyrelsen att sköta även denna bit samt den praktiska delen som exempelvis transport till djurhem, avlivning och försäljning.

En av orsakerna till denna nyordning sägs i ett pressmeddelande från länsstyrelsen vara att på detta sätt frigöra resurser från polisen som istället kan koncentrera sig på bland annat brottsbekämpning. Dock kommer polisen fortfarande att ha ansvar för omhändertagande under kvällar, nätter, helger och röda dagar. Dessutom kommer polisen finnas till hands för att bistå länsstyrelsens handläggare om det skulle finnas behov av detta.