I våras tog vård- och omsorgsnämnden för andra året i rad beslut om att lägga ner det omtyckta demensboendet i Strömsfors och flytta in verksamheten till det nybyggda boendet på Kolonigatan i Norrköping.

Ett beslut som ifrågasatts kraftigt av personal, anhöriga och boende i trakten.

Wiwi Heggblad är en av de som kämpat för att Villa Sjöängen ska bli kvar och uppmanade nyligen nämnden att ompröva beslutet i en insändare till Folkbladet.

Ärendet var visserligen uppe på vård- och omsorgsnämndens nämndmöte i torsdags, men det finns inga planer på att ompröva beslutet menar ordföranden Olle Vikmång.

– Nämnden har inte för avsikt att ta upp ärendet för beslut igen. Det vi lyfte var att vi fått in två stycken skrivelser till nämnden från medborgare där de framför synpunkter och ställer frågor. Det som noterades på nämnden var att presidiet ska avge ett gemensamt svar till de här medborgarna där vi redogör för nämndens ställningstagande och svarar på frågorna, säger han.

När ska beslutet verkställas?

– Det är på väg att verkställas. Det är inflyttning strax efter årsskiftet när boendet på Kolonigatan står klart. Fram tills dess är det en process med boende, anhöriga och personal.

Det gjordes också en uppföljning av det ekonomiska läget i nämnden och det ser nu bättre ut än vad det gjorde i början på sommaren.

– Då lämnade vi en prognos på minus 25 miljoner kronor. Nu är prognosen nere på minus 15 och vi har goda förhoppningar om att nå ett nollresultat. Det är viktigt, säger Vikmång.