På söndag är det dags för svenska folket att gå och rösta i EU-valet.

Vissa gör det för första gången.

Riksdagens talman Andreas Norlén och chefen för Europaparlamentets kontor i Sverige Markus Bonekamp är just nu ute på en turné för att träffa förstagångsväljare.

Artikelbild

| Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets kontor i Sverige, berättade om hur EU fungerar och varför det är viktigt att rösta.

I går besökte de Hagagymnasiet som är en av de skolor som deltar i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Norlén och Bonekamp berättade om hur EU fungerar, hur man som väljare kan vara med och påverka och varför det är viktigt att rösta.

– Jag tycker det är viktigt att riksdagen inte bara syns på Helgelandsholmen i Stockholm utan att man också kan möta mig och andra företrädare ute i landet. Nu får inte jag vara med och kampanja i EU-valet den här gången för jag ska vara partipolitiskt neutral men då kom jag på att jag skulle åtminstone kunna väcka uppmärksamhet kring valet genom att berätta vad valet handlar om och hur riksdagen arbetar med EU-frågor, säger Norlén.

Eleverna fick även chansen att ställa frågor till talmannen. Hur stor roll hade du som talman i att det blev en överrenskommelse i den långdragna regeringsprocessen? Har kungen och talmannen något direkt samarbete? Hur mycket kan vi i Sverige påverka EU i proportion till hur mycket de påverkar oss? Vad är det bästa och sämsta med att jobba som talman? Det var några av frågorna som talmannen fick.

Artikelbild

| Tilda Säfström, 18, tyckte det var intressant att lyssna på vad talmannen hade att säga.

– Jag tyckte det var bra frågor som visade att de hade läst på och förberett sig. Det handlade både om EU-arbetet och talmansrollen mer allmänt, säger Andreas.

I EU-valet 2014 låg valdeltagandet i Sverige på 51 procent och i Norrköping var det knappt 47 procent som röstade.

Ungefär hälften av alla som fick rösta valde alltså att inte göra det.

Norlén hoppas nu att fler ska tycka till i det här valet.

– Jag tror och hoppas att deltagandet kommer öka. Min ambition med den här turnén är att peka på att valet äger rum och att man i en demokrati har långtgående frihet men också ett stort ansvar för att vårda och förvalta vår demokrati. Det kan man bland annat göra genom att delta i de demokratiska val vi har, säger Norlén.

Tilda Säfström, 18, i klass NS2, var en av eleverna som var på plats för att lyssna på talmannen och tyckte att det var en givande timme.

– En stor ära att han tar sig tid att komma hit. Vi har jobbat mycket med EU i skolan och man förstår hur viktigt det är för vårt samhälle och vilken påverkan det har i våra liv, säger hon.