Hageby Tidigare i veckan bjöd Tomas Lindquist in till ett "trevande samtal om integration och assimilering" i Portalens lokaler i Hageby. Tomas är sedan länge anställd av det kommunala bostadsföretaget Hyresbostäder i Norrköping. Hans uppdrag är att "förbättra integrationen" för människorna som bor i de av Hyresbostäders bostadsområden där arbetslösheten är mycket hög.

– Sysselsättningsgraden är mycket låg till exempel här i Hageby. Det är inte mer än lite drygt 40 procent av de som är i arbetsför ålder som försörjer sig genom arbete, berättade Tomas Lindquist under samtalet där även Natalia Bonilla som arbetar som samordnare på Portalen deltog. I NT 16 oktober 2017 berättade Bonilla om vad portalens verksamheter går ut på:

"Enligt Natalia Bonilla finns det tre typer av arbetssökande som söker upp Portalen. Det är människor med arbetslivserfarenheter från yrken som inte längre är aktuella i Sverige. Det kan vara yrken där synen på yrket skiljer sig markant åt mot personens hemland och hur det är i Sverige. Den tredje gruppen är människor som aldrig varit anställda."

Artikelbild

Tomas Lindquist vill prova nya vägar.

– Den andra gruppen brukar vara lättast. De har uppdaterat sig genom åren och har studievana. Den första gruppen måste tänka om. Det kan vara svårt. Den tredje gruppen är svårast, " sa Natalia Bonilla till NT vid det tillfället.

Tomas Lindquists tanke med det "trevande samtalet" var att pröva sina tankar om att kunna involvera större delar av samhället i gemensamma samtal där integrationens "större och svårare frågor" kunde diskuteras i sammanhang där chefer, nyanlända, arbetslösa, entreprenörer, debattörer, företagare, sociala aktivister, arbetsförmedlare, hyresvärdar, Portalenmedarbetare, kommunala tjänstemän, föreningsaktiva och allt vad man nu kan tänka sig, delade bilder, erfarenheter och uppfattningar på ett öppet och jämlikt sätt.

Lindquists kollega och nära medarbetare Caroline Bielkhammar är Bosocialchef på Hyresbostäder.

– Vi arbetar ju utifrån inställningen att alla människor har kompetenser och förmågor som gör att de "passar in" i arbetslivet. Jag är starkt övertygad om att det är på det viset. Men det finns också systemhinder och trösklar som allvarligt försvårar för människor att komma ut i jobb och därför räcker det inte med individperspektivet. Vi behöver en vidare samhällsdiskussion om integrationen, sa Bielkhammar som ställde sig mycket tveksam till assimileringens ensidiga krav på de nyanländas anpassning.

Artikelbild

Caroline Bielkhammar, Bosocialchef på Hyresbostäder.

Evelyn Kamikazi från Burundi har en projektanställning i Portalens mentorprogram som drivs tillsammans med Rotary. I Burundi arbetade hon som administratör med ekonomutbildning. Hon berättade personligt om de tolv år av arbetslöshet och förtvivlan som inledde hennes liv i Sverige. Ghazwan Wani drev en plastfabrik i Syrien innan kriget förstörde allt. Han har ett nystartsjobb, funderade på att återuppta sin firma och gladdes åt barnens framsteg i gymnasieskolan och i kommande universitetsutbildningar.

– Det här var en bra början, nu har vi känt och "bråkat" lite på varandras uppfattningar och perspektiv. Samtalet kommer att fortsätta, sa Tomas Lindquist.