Vid den granskning som sakkunnig revisor på kommunens revisionskontor gjort på uppdrag av lekmannarevisorerna får det kommunala bolaget Upplev Norrköping kritik för en styrning som präglas av ”otydlighet och informella beslut”.

Nu besvarar Reidar Svedahl (L), styrelseordförande i Upplev Norrköping, kritiken.

– Det har varit ett stökigt år för Upplev Norrköping, så det ligger lite i vad de säger. Vi har bytt många personer, vår sekreterare i styrelsen, vår vd, vår evenemangsansvarige, säger Reidar Svedahl.

– Vi har kanske lagt mer krut på att få det att fungera utåt, än att allt har varit perfekt hundra procent internt.

En del av kritiken har gällt bristande dokumentation.

– Den stora missen vi har gjort är att vi har pratat om grejer, och vi har tagit bra beslut, men vi har varit otydliga att få med det i styrelseprotokollen, att det här är sagt, gjort och bestämt. Den delen av kritiken håller vi med om, och det har vi ändrat på nu.

– Vi har haft det första styrelsemötet och nu har vi skrivit mycket tydligare styrelseprotokoll.

Otydlighet och informella beslut, så får det väl ändå inte gå till i ett kommunalt bolag?

– Det har inte varit informella beslut, men de har varit dåligt dokumenterade, säger Reidar Svedahl.

Informella beslut är när man tar beslut i fikarummet, säger han. Här har det varit formella beslut i styrelserummet, men dokumenteras det inte kan den som inte varit med inte se att beslutet är taget.

– Det är där vi har brustit.

En annan del av kritiken var att styrelsen belastat bolaget med kostnader för ljusfestivalen utan att säkerställa täckning i form av försäljningsintäkter.

– Vi hade hoppats få in mer intäkter som vi inte fick in.

I sommar kommer en stor utställning till Norrköping. Kostnader kan man styra, men inte intäkter, menar Svedahl.

– I dag kan jag inte garantera vad vi får för intäkter på sommarens utställning.

Nasa-utställningen för några år sedan gick inte bra, medan Harry Potter-utställningen gick väldigt bra.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) menar att det är problematiskt att Reidar Svedahl sitter på dubbla stolar, både i Upplev Norrköping och i moderbolaget Rådhus AB.

Obefogad kritik, menar Svedahl.

– Om det är en fråga om Upplev i Rådhus så lämnar jag rummet eller håller tyst, om jag vet att jag är jävig, så de diskussionerna är jag inte med i.