Det är kvarteret Bommen, vid S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan som ska få ny bebyggelse. Kvarteret sluttar ner mot Motala ström.

Högst upp mot S:t Persgatan är det i dag en yta för markparkering. Mot Korsgatan ligger ett kontorshus med hyresgäster, en fastighet som byggdes 1990 för Ericsson, och som självklart bevaras. Mot Södra Grytsgatan ligger ett parkeringshus, som också bevaras och byggs in i det nya.

De nya byggnaderna får varierande höjder i fyra till tio våningar med lokaler i bottenvåningen och studentlägenheter och forskarlägenheter, med koppling till Campus Norrköping i den här delen av Industrilandskapet. Undervisningslokaler, kontor, handel och service nämns också i planerna.

Artikelbild

| Ny vy. De nya byggnaderna i kvarteret Bommen sett från den norra sidan av Motala ström.

– Det är helt enkelt en utveckling av Campus Norrköping, säger planarkitekt Tomas Nyström vid stadsbyggnadskontoret.

Fastighetsbolaget Klövern äger redan stora delar av fastighetsbeståndet i Industrilandskapet, som universitetsbyggnaden Kopparhammaren 2 som tilldelats Östergötlands arkitekturpris, och Visualiseringscenter C.

Byggherre i kvarteret Bommen är Klövern Ström AB, ett dotterbolag till fastighetsbolaget Klövern.

– De vill börja bygga i augusti, säger Tomas Nyström.

Artikelbild

| Kvarteret Bommen. Parkeringen ska bebyggas.

Kommunen har arbetat så fort som möjligt med detaljplanen, då det behövs fler studentlägenheter i stan.

– Kommunen har ansett att det här är en mycket prioriterad plan.

Hur många studentlägenheter blir det?

– Enligt nuvarande skisser så kommer man att få upp till drygt hundra studentlägenheter.

Enligt Nyström samarbetar Klövern med Hyresbostäder och Studentbo, vilket innebär att Hyresbostäder troligen kommer att förvärva delar av kvarteret, det vill säga bostäderna.

Den gällande detaljplanen tillåter bara kontor, då det på 1990-talet var tanken med området. Den nya detaljplanen, för en bredare användning, påbörjades i juni förra året, och var ute på samråd före jul. Nu ska den ut på granskning, vilket innebär att det är sista tillfället att tycka till om planen.

Här som på många andra ställen i centrala delar av stan är marken förorenad efter industrier. Marken måste saneras. I det här fallet sker det genom att man gräver för parkeringsdäck en till två våningar under mark, för parkeringsbehovet i kvarteret. Jordmassorna ska schaktas bort och föras till en deponi.

Kvarteret Bommen ingår i Industrilandskapet, vilket påverkar hur husen får se ut. För den som undrar så går gränsen för Industrilandskapet vid S:t Persgatan.