Olle Vikmång (S) är ombudsman för Socialdemokraterna i Norrköping och ansvarig för årets förstamajfirande. På frågan om S gör något extra på 1 maj nu när det är valår svarar han:

– Första maj är ju alltid lite extra för oss, oavsett om det är valår eller inte.

1 maj är Socialdemokraternas i särklass största arrangemang under året, säger han.

Det blir ett traditionellt tåg från Östgötaporten, via Södra Promenaden och Hörngatan, in i Industrilandskapet till kårhuset Trappan.

– Huvudtalare i år är Annika Strandhäll, säger Olle Vikmång som räknar med att det blir lite särskilt sjukvårdsfokus när det är socialministern som håller förstamajtalet.

Socialministern är ansvarig för just sjukvårdsfrågorna, som är en av Socialdemokraternas viktigaste frågor i valrörelsen, säger Vikmång.

Strandhäll ska även tala i Linköping.

Lokal huvudtalare i Norrköping är kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist, en efterfrågad förstamajtalare som i år väljer att tala i hemstaden.

Socialdemokraternas paroll i år är "Tillsammans för trygghet".

– Det är ett dubbelt anslag när det gäller tryggheten. Dels är det trygghet för vanligt folk på gator och torg. Vi behöver ta krafttag mot kriminalitet, vi behöver rusta polisen, så vanligt folk kan känna sig trygga, säger Olle Vikmång.

– Sedan har vi en annan dimension av tryggheten, som har med våra trygghetssystem att göra, sjukvården inte minst. Man ska kunna lita på att vi har en sjukvård som levererar när man behöver den.