Hon är andre vice ordförande i regionstyrelsen och efter att beslutet fattades på onsdagens regionsstyrelsemöte, talar hon om "svindlande summor" och att det saknas "tydliga konsekvensanalyser":

– Vi har under lång tid sett att både ekonomi och resultat gällande exempelvis tillgänglighet går åt fel håll. De åtgärder som nu presenteras i den ekonomiska handlingsplanen kommer inte på långa vägar att möta upp de stora utmaningar vi står inför. Vi anser att vi måste ta vår utmaning på största allvar, men får tyvärr inte något gensvar från den politiska majoriteten, säger hon.

Orsaken till att den styrande majoriteten i S, MP, L och C nu väljer att dra i handbromsen är att det preliminära bokslutet, som presenterades i slutet av januari, visar att underskotten i verksamheterna har fortsatt att öka under 2017. Sjukvårdens resultat är minus 372 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Artikelbild

| Marie Morell (M). Talar om svindlande summor.

– Vi vill kunna garantera att våra invånare får den vård de behöver när de behöver den. En grundförutsättning för detta är att vi har koll på ekonomin, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S), som menar att han ser delar av detta som satsningar:

– Att det blivit så stora underskott beror bland annat på mindre intäkter och för höga kostnader för läkemedel och hyrpersonal. Men en del av det här beror på att vi utvecklar en hållbar verksamhet med exempelvis digitala lösningar och färre vårdrelaterade skador, allt för att säkra kvaliteten och skapa en så bra vård som möjligt för våra östgötska medborgare.

I finansplanen som fullmäktige antog i november ingår ett sparkrav på 130 miljoner, vilket motsvarar 1 procent, för samtliga verksamheter och övergripande för regionstyrelsen. Utöver det ska ytterligare 137 miljoner kronor sparas in på gemensamma och övergripande områden. Detta betyder att samtliga enheter inom Region Östergötland måste se över sin ekonomi och hitta sätt att effektivisera verksamheten. Detta innebär bland annat att det införs anställningsstopp för administrativ personal, fortsatt stark restriktivitet kring anställning, minskad användning av bemanningsföretag, översyn över investeringar och restriktivitet vad gäller inköp. Just nu finns inga konkreta besked om personalnedskärningar, men det är inget som är uteslutet.

Åtta av tio produktionsenheter redovisar större underskott än planerat, och handlingsplanen för att bromsa kostnadsutvecklingen i Regions verksamheter ska ses som en tydlig signal till verksamheterna att hålla sig inom budget.

Artikelbild

| Regionråd. Mats Johansson (S) och Margareta Fransson (MP).

– Det är ett problem att vi har verksamheter som går över budget, säger Mats Johansson,

Men när så många verksamheter inte klarar att hålla budgeten – går det då?

Artikelbild

| Emil Borberg (V). Vill se en skattehöjning.

– Ja, det hoppas jag. Den långsiktiga strategin ligger kvar, men det gäller att budget 18 går åt rätt håll.

Vänsterpartiet kallar det hela för "historiskt stora nedskärningar" och ser en skattehöjning under 2019 som enda möjlighet för att slippa nedskärningar i verksamheterna. Men det anser inte Mats Johansson är nödvändigt:

– Jag tror på ett långsiktigt arbete och att det är viktigare att skapa en bättre balans mellan intäkter och utgifter, säger han.