– Man kan bara spekulera, men några orsaker kan vara att kvinnor diagnostiseras på samma sätt som män, men symptomen kan se annorlunda ut och kan skilja sig mellan män och kvinnor. Män har ofta kvinnor som backar upp dem och får iväg dem till läkare, men forskarna är väldigt försiktiga kring orsakerna och vill ha mer siffror och mer forskning för att kunna dra tydliga slutsatser, säger Sara Norman, verksamhetschef på Njurförbundet.

I år när Världsnjurdagen sammanfaller med Internationella kvinnodagen den 8 mars vill man uppmärksamma det faktum att 11 000 kvinnor i Östergötland kan ha oupptäckt njursvikt, som kan om den inte behandlas vara livshotande. Enligt en forskningsstudie vid Karolinska Institutet är nästan 6 procent av befolkningen, 560 000 personer drabbade av njursvikt, 480 000 av dem vet inte att de bär på sjukdomen.

– En studie som gjorts i Stockholm, som anpassats för att vara representativ för hela landet, där man genom blodprov i samband med att patienten sökt för något annat, visar att man upptäckte många fall, där kvinnor är överrepresenterade, och kunnat ställa diagnos tack vare det, men i många fall upptäcks njursvikt i ett sent skede, säger Sara Norman.

Sen upptäckt kan innebära att det inte finns några alternativ till dialys eller transplantation.

– Hade personerna sökt vård tidigare och rätt diagnos ställts hade många kunnat få vård tidigare och kanske inte behövt dialys eller transplantation, säger Sara Norman.

Att oupptäckt njursvikt leder till ökad dödlighet är inget som man kan dra slutsatser av i den här studien. Däremot finns det andra studier som visar att ”sen remittering” medför sämre prognos bland annat när det gäller överlevnad, enligt Marie Evans, njurforskare på Karolinska Institutet.

– Njursjukdomar är tysta sjukdomar och därför måste vi vara särskilt uppmärksamma. Alla som har högt blodtryck, diabetes eller hjärtsjukdom ligger i riskzonen och bör screenas för njursjukdom med ett blod- och urinprov, säger Marie Evans.

Njurarna har livsviktiga funktioner, bland annat att medverka vid bildandet av röda blodkroppar, rena blodet från slaggprodukter samt reglera blodtrycket. Obehandlad njursvikt leder till bestående njurskador och kan leda till döden.