Vi ser det allt oftare, privatpersoner som intervjuas eller som lägger upp på sociala medier, att de anlitat en tiggare för att hjälpa till hemma. Någon som de erbjuder att hjälpa till att måla om huset och för det få betalt istället för att sitta och tigga. Men få privatpersoner vet vilka skyldigheter som det innebär. Och det är en djungel av lagar som kan tolkas på olika sätt.

För det första kan du som privatperson anlita en annan person och för det betala högst 999 kronor till samma person under ett kalenderår, utan att betala arbetsgivaravgifter. Det går att läsa sig till på skatteverkets hemsida. Det kan lätt tolkas som att du inte har ett arbetsgivaransvar. Men så enkelt är det inte.

På Byggnads vet man inte vilka regler som gäller om det till exempel skulle vara så att du anlitar någon för att hjälpa dig renovera ditt hus och den personen ramlar ner från stegen och skadar sig. De hänvisar vidare till någon arbetsrättsjurist. På Glimstedts advokatbyrå i Norrköping, där man arbetar just med arbetsrätt, vill man inte uttala sig generellt eftersom man inte haft något liknande fall.

Artikelbild

| Om olyckan är framme. Då kan det vara ditt fel.

Örjan Edström, professor vid juridiska institutionen på Umeå universitet, anser att man rör sig i gråzonen för vad som är svartjobb och inte i de här fallen.

– Och är man arbetsgivare eller inte? funderar han.

Men med tanke på skatteverkets gräns vid 999 kronor är det inte svartjobb. Fast det är klart om man sätter det i system kommer man nog inte undan.

För det är nämligen, åtminstone i teorin, möjligt att anlita hur många privatpersoner som helst – så länge man inte betalar mer än 999 kronor per person och år.

Artikelbild

| Klippa gräset. Ett till synes enkelt jobb.

– Skulle det hända en olycka och någon skadar sig så kan ju den personen vända sig till en advokat som kan driva ärendet och krama ur en massa pengar och livränta som kan försörja personen resten av livet, säger Örjan Edström.

Till slut visar det sig att man som privatperson har ett arbetsgivaransvar.

– Man kan bli åtalad för arbetsmiljöbrott och för vållande till kroppsskada om man inte följer lagen, exempelvis låter någon jobba på taket utan fallskydd, säger Heidi Wiik, jurist på arbetsmiljöverket.

Om personen inte är svensk medborgare omfattas den inte heller av de svenska skyddsnäten, som försäkringskassan – utan hänvisas till egna försäkringar eller att vända sig till en advokat för att få hjälp.