Det har Allmänna reklamationsnämnden (Arn) beslutat. Mannen som beställt flyttstäd, fick flera anmärkningar vid besiktningen efteråt. Firman kom och åtgärdade bristerna, men endast några av dem, enligt mannen, som då ville häva köpet. Arn går på mannens linje och rekommenderar firman att betala tillbaka de dryga 8 000 kronorna.