Det framgår av kommunens svar på ett medborgarförslag om att placera en spårvagn, som stadssymbol, utmed E4:ans ena infart till Norrköping.

Förslagsställaren skriver: ”Många städer har något som hör till staden vid sina infarter. Söderköping har sin slussport vid Vargbacken. Linköping har sina flygplan. Nu har vi i Norrköping flera infarter så mitt förslag är att placera en spårvagn ute vid E4:an mellan Fiskebybron och Enebybron.”

Spårvagnen kunde belysas utifrån och/eller inifrån, enligt förslaget.

En spårvagn vid infarten till stan är uppenbarligen något kommunen redan tänkt på. ”Planering finns redan att placera en spårvagn vid den nya Bråvallaavfartens rastplats vid E4:an, då denna avfart blir färdigställd”, är svaret.