– Man kan komma hit med hela familjen och bara vara, känna sig lite normal, har en besökare skrivit i Aktivitetshusets gästbok.

Andra har liknat det vid "ett busfabriken för barn med funktionsnedsättning".

Tillsammans med familj, anhöriga och assistenter hålls Aktivitetshuset öppet för alla barn och unga, mellan 6 och 21 år, med funktionsvariation. Nu efter ett fjärde provtillfälle, är verksamheten permanent och Aktivitetshuset kommer fortsättningsvis att vara öppet en lördag i månaden.

Artikelbild

Studsmatta. Här kan man studsa och kasta boll. I bakgrunden Fr v: Sofie Byhlin, Linnéa Westling och Veronica Gonzalez Vargas.

– Olika lördagar har det varit olika mycket folk. Nu är vår mission att sprida konceptet och nå ut till fler så att man vet att vi finns, säger enhetschef Sofie Byhlin.

Avlastning, välanpassade aktiviteter och möjligheter är något som många anhöriga till barn och ungdomar med funktionsvariation saknar.

– Man såg ett stort behov hos intresseföreningar och den här målgruppen är ganska stor, säger Sofie Byhlin.

I Berga pågår daglig verksamhet i välanpassade lokaler för unga med funktionsvariation på veckodagarna. Här finns en lekpark som är rullstolsanpassad och även byggd för högre vikter.

Artikelbild

Lekplats. Här gungas, hoppas, åks och leks det mycket. När det är aktivitetshus en gång i månaden tas det över av lördagsbesökarna.

– Det är inte alla gungor som är byggda för en 20-åring, men i Berga är lekparken och lokalen anpassad för alla. Varför inte utnyttja lokalen även på helger? Därav kom idén till Aktivitetshuset, berättar Sofie Byhlin.

Aktivitetshuset i Berga är den enda i sitt slag i landet som erbjuder anpassade aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsvariation även på helger.

Artikelbild

Sofie Byhlin. Enhetschef på Norrköpings kommun. När hon inte jobbar med Akivitetshuset, jobbar hon med de dagliga verksamheterna i Berga och Thapperska.

– Konceptet liknar öppna förskolan. Man erbjuds aktiviteter, vi har haft pepparkaksbak, ateljéverksamhet, musikverkstad. Samtidigt som det är fritt från alla krav. Här kan man också bara vara, andas och slappna av, berättar Veronica Gonzalez Vargas som till vardags jobbar på Thapperskas dagliga verksamhet.

Nu hoppas de engagerade och arbetande på Aktivitetshuset i Berga att fler ska upptäcka lördagsmöjligheterna i Lindö.

– Idag har vi bara öppet en gång i månaden. Hade varit kul och ha öppet oftare men först måste folk veta att vi finns, säger Linnéa Westling, som även jobbar på Thapperska dagliga verksamhet.