Ansökningarna om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en ensamkommande som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige, kom in till Migrationsverket i mars och april. Den första ansökningen gällde föräldrar och yngre syskon, den senare ett äldre syskon. Eftersom de inte lämnades in samtidigt, blev det ingen gemensam ansökan och de fördelades på enheterna i Norrköping och Borås.

Från Borås sida bokade man in en intervju på ambassaden i det aktuella landet med det äldre syskonet. I Norrköping insåg man att den ensamkommande inte kunde utgöra referensperson vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning, eftersom det bara handlade om ett tillfälligt uppehållstillstånd som hen har. Man såg även att ärendena hörde ihop och intervjun bokades därför av för det äldre syskonet. Ansökningarna avslogs.

Vid den här tiden hade familjen redan köpt flygbiljetter. Familjen, som man kan läsa om i ansökningen om skadestånd, lever fattigt och hade behövt sälja av saker för att kunna finansiera biljetterna. JK avslår dock ansökan. Man menar dock att det handlar om försummelse när Migrationsverket skickade en uppmaning att boka en intervju, då det saknades lagligt stöd att kunna bevilja uppehållstillstånd på dessa grunder. Men det är bara det äldre syskonet som fått tiden bokad, inte hela familjen, skriver JK. Sökanden har heller inte kunnat visa om biljetterna gick att boka om eller inte.