Det meddelar Migrationsverket i ett uppsägningsbrev. Boendet inryms i Hotell Viken, som i slutet av september 2014 blev ett asylboende. Orsaken till att boendet stängs är att färre personer söker asyl i Sverige, vilket gör att Migrationsverket avvecklar boenden.

– Vi ska som myndighet hushålla med statens resurser och följa de lagar och regler som gäller för upphandling. Därmed måste vi avveckla de dyraste boendena först och det är de upphandlade boendena, uppger Liselotte Ingesson Politis, sektionschef, region Öst.

Ett 40-tal personer på boendet berörs. De som fått uppehållstillstånd anvisas till någon kommun. Andra kan få ordna sina boenden själva. Det har varit en del problem på boendet sedan starten. I november 2015 fick exempelvis väktare sättas in för att upprätthålla ordningen och för att hindra oberoende att ta sig in. I slutet av augusti i år blev en man knivskuren vid ett bråk.

Det är Asperman Bygg & Hyr AB som står för boendet som alltså stängs den 28 februari.