Antalet överenskommelser är ovanligt många för december. Liknande nivåer har inte noterats sedan 2006. Den genomsnittliga hyreshöjningen är 0,76 % för hyresgäster i allmännyttan och 0,95 % för dem som bor hos en privat hyresvärd.

– Det är glädjande att så många överenskommelser redan är klara eftersom det gör att fler hyresgäster får snabbt besked, slipper oroa sig och kan planera sin ekonomi, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen.

– Det är också ett kvitto på att vårt arbete med att effektivisera förhandlingarna gett resultat. Många av avtalen är flerårsöverenskommelser som tecknades redan under förra året. Vi har även infört tidsfrister för hur länge en förhandling kan pågå, säger Erik Elmgren.

Hur ser du på den avtalade nivåhöjningen?

– De avtal som har träffats hittills anser vi vara på en rimlig nivå. Vi ska komma ihåg att många familjer och ensamstående har små marginaler och för dem kan en liten hyreshöjning få stora konsekvenser.

– Hyresnivåerna har även betydelse för samhällsekonomin. Tillsammans betalar hyresgästerna i Sverige 115 miljarder varje år och för varje procent som hyran höjs minskar köpkraften med 1 miljard. Det är pengar som sannolikt skulle göra större nytta, om de gick till andra delar av ekonomin än till enbart fastighetsägare, som under senare år har gjort rekordvinster, säger Erik Elmgren.

När det gäller Hyresbostäder i Norrköping, blev hyreshöjningen i snitt 1,20 procent efter förhandlingar med Hyresgästföreningen. Av detta är 0,6% en fast höjning och 0,6% en rörlig höjning som beror på att vi når upp till en god förvaltningskvalitet.

Den nya hyresnivån innebär att snitthyran inom Hyresbostäders bestånd ökar från 1 054 kr/m² till 1 066 kr/m² och år. För en genomsnittslägenhet på 72 m² innebär detta att hyran är 6 394 kr/månaden från 1 januari.

– Allt vårt arbete med att tillhandahålla en god förvaltningskvalitet har blivit uppmärksammat av Hyresgästföreningen och det är jag glad för. Framöver satsar vi på att fortsätta utvecklingen av förvaltningen i samarbete med hyresgästerna, konstaterar Gunnar Boquist, vd för Hyresbostäder.

Diskussionerna som har föregått årets överenskommelse har, enligt parterna, fortlöpt i en god anda och följt förutsättningarna i den tvåårsöverenskommelse om hyresförändring som ingicks mellan Hyresbostäder, flera andra fastighetsägare i Norrköping och Hyresgästföreningen i november förra året.