– Jag har inga kommentarer.

Kommunen har sagt att det var du som valde att avsluta projektet i förväg, stämmer det?

– Jag har inga kommentarer alls, säger Patric Hedén och lägger på.

En del av problematiken med projektet ”Stepping stone”, där kriminella fått betalt för att inte begå brott, har varit att allmänheten inte haft någon insyn i verksamheten eller i kostnaderna. Kommunen har bidragit årligen med en miljon skattefinansierade kronor.

Under projektets gång har de båda personerna som inledningsvis drev projektet tillsammans, Patric Hedén och Henrik Lindmark misstänkts för ekonomisk brottslighet, men eftersom frikyrkan Vineyard inte gjorde någon polisanmälan kunde ingen utomstående heller få veta vad som verkligen hänt. Pastorn Henrik Lindmark fick lämna sin tjänst inom kyrkan och hans företag försattes i konkurs.

De delrapporter som Folkbladet tidigare tagit del av har haft uppenbara brister eftersom det inte gått att utläsa vad de olika ekonomiska posterna egentligen står för, vem som utfört terapi, behandling, sjukvård och vilken utbildning vederbörande haft. Så är det också med slutrapporten.

En anledning till att projektet avslutades i förtid kan vara att flera av deltagarna inte längre trodde på verksamheten. Enligt ägaren ska det som skrevs om verksamheten i media gjort att de samarbetspartner man hade inledningsvis drog sig ur. Det i sin tur förändrade verksamheten och de möjligheter deltagarna hade att gå lite långsammare fram och i sin egen takt komma in i livet bortom kriminaliteten.

I rapporten så finns det personliga reflektioner från deltagare hur de sett på projektet.

Två kvinnliga deltagare skriver att de mår bättre, är balanserade, fått mer självkänsla och rutiner. Andra om hur de känner sig lurade.

”Känner mig lurad och sviken av dem som skulle vara stöd till oss som försvann. Jag var inte redo att hjälpa andra, hade behövt mer stöd själv.”

Ägaren skriver även att kommunens stöd varit viktigt, speciellt när det blev mycket uppståndelse i medierna, men samtidigt får kommunen kritik.

”Kommunen har också varit svår, då fortlöpande avtal skrivits på för sent med en del krångel. Det har satt ekonomin i gungning och skapat stor oro och osäkerhet.

”Tagit skada av de luftslott som vissa politiker och Hyresbostäder skapat. Projektet har egentligen fåt mig att krascha, får börja om nu”.

Flera deltagare har stora problem med psykisk ohälsa, vilket hindrat dem från att kunna ta del av verksamheten, så som det var tänkt, fullt ut.

I projektet har det funnits tolv individer totalt. Sju individer varav sex personer är i verksamhet och av dem är två tjejer. En person är helt sjukskriven.

Efter projektslutet har fem personer arbete i någon form. En är arbetslös och en är sjukskriven. Det saknas ett efterstöd några har svårt att hantera stressen vilket i sin tur ger både fysiska och psykiska problem.

Läs mer:Ge iCreate-pengarna till Moa

Läs mer:Stepping stone lägger ner

Läs mer: Mer pengar till iCreate

Läs mer:iCreate utan avtal

Läs mer:iCreate kan få nytt avtal