– Vi har olika uppslag när det gäller sökområden, men nu i helgen kommer vi att fokusera på en cirkelradie på fem kilometer från "Lollos" bostad i Gusum, säger spaningsledare Anders Selevik, vid polisen i Norrköping.

Trots att man hittills inte hittat "Lollo" finns det inga planer på att sluta leta, även om man inte skulle honom den här gången heller. Däremot kan en människa dödförklaras om man är misstänkt avliden och har varit borta i fem år.

– Så är det, men vi har ju inte längre någon preskriptionstid för mord, om det skulle röra sig om det, så vi kommer fortsätta att söka efter "Lollo" , säger Anders Selevik.

Någon skillnad i hur polisen bedriver sitt arbete för att hitta "Lollo" mot sökandet efter en ung människa görs inte.

– När det gäller försvunna personer följer vi samma koncept hela tiden, vi gör ingen skillnad, men jag kan förstå att människor som deltar i sökandet på frivillig basis har lättare att engagera sig i en ung människas eller ett barns försvinnande, säger Anders Selevik.

Vid två tillfällen har samme man suttit häktad misstänkt för delaktighet i försvinnandet, men båda gångerna har han släppts eftersom åklagaren inte kunnat presentera tillräckliga bevis för att åtala mannen. Det ska dock finnas betydligt fler omständigheter som pekar ut mannen som delaktig än vad som framgått i media.

Polisen tar fortsatt tacksamt emot tips kring försvinnandet av "Lollo".

– Vi fick in ett nytt tips nyligen där det finns saker vi kommer att följa upp, så fortsätt tipsa polisen, säger Anders Selevik.