29-åringen kontaktade flera släktingar med hänvisning att han skulle döda en annan släkting om han inte fick de 50 000 mannen var skyldig honom – någon skuld fanns dock inte.

Hoten bestod bland annat i att mannen hotade att skära halsen av morbrodern. Men målsägande själv har backat under tidens gång. I tingsrätten har mannen istället sagt att han minns att han fått sms men inte innehållet i dessa.

Inte heller kan han tänka sig att syskonbarnet skulle ha varken uttryckt sig på detta sätt eller ringt och hotat. Morbrodern uppger också att han är tveksam till att han själv skulle sagt detta i förhör och att det kan handla om att polisen skrivit fel.

Den nu dömde mannen känner heller inte igen meddelandena. Tvärtom uppger han att det var rörigt runt honom denna tiden och att morbrodern inte alls var skyldig honom några pengar. Han minns heller inte att han haft några andra kontakter med sin släkting under den här tiden och att det måste varit någon annan som skickade meddelandena från hans telefon.

Syskonen till den hotade mannen står dock kvar vid sina berättelser. De vittnar om hot via telefon och via sms, framförda från mannens mobiltelefon. Ingen av dem har vittnat under ed då de är nära släkt med alla parter i målet och tingsrätten menar att man då måste ta deras uppgifter med försiktighet.

Man anser dock att det är bevisat att mannen hotat – och att målsägande själv försöker tona ner händelsen.

Det är också den linjen som tingsrätten väljer att gå på. Mannen förekommer under två avsnitt i belastningsregistret – båda för narkotikabrott. Nu döms han till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.