Ny statistik från Skolverket visar att allt färre söker till hotell- och turismprogrammet på gymnasiet. Samtidigt ökar kompetensbehovet. Lärande i Sverige menar att ett tätare samarbete mellan bransch och skola är en viktig del av lösningen. I höst startar därför den nya hotellutbildningen på Realgymnasiet i Stockholm.

– Vi har redan fått in ett stort antal sökande, säger Jessica Andersson, kommunikatör på Lärande i Sverige.

Enligt en rapport från Tillväxtverket från 2018 så är besöksnäringen under snabb tillväxt.

– Vår samarbetspartner för vår nya hotellutbildning kommer att behöva rekrytera 25 000 nya medarbetare innan 2022, säger Jessica Andersson.

Stora delar av utbildningen är förlagt på hotellet. Utbildningen har även en utbildningsgaranti. Det innebär att eleverna är garanterad att få jobba på något av Nordic Choice Hotels i minst sex månader efter examen.

– Ju närmare examen man kommer så riktas kurserna mot vad eleven önskar få för yrkesutgång och vad det finns för kompetensbehov.

Jessica Andersson menar att det är viktigt att lyfta fram de olika karriärmöjligheterna som finns inom branschen.

– Hotell innebär inte bara att jobba i reception. Det är ett väldigt brett område där du till exempel kan jobba inom IT.