Det var 2003 som Lena Lundgren anställdes som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och i nuläget bor hon i Motala och arbetar i Linköping. På onsdagen uppmärksammade tidningen Östgöta Correspondenten (Corren) i Linköping att hon sedan oktober 2017 är folkbokförd i Stockholm efter att för några år sedan ha köpt en bostadsrätt där.

Lena Lundgren har idag en månadslön på 109 200 kronor och i och med att skattesatsen är lägre i Stockholm innebär det en skatteminskning på 3 022 kronor per månad enligt Corren.

Nyligen har en ny lag mot folkbokföringsbrott införts där syftet är att komma åt diverse typer av bidragsfusk där personer folkbokför sig på andra platser än där de bor. Enligt vad Lena Lundgren anger till Corren beror den ändrade folkbokföringen på familjeskäl och eftersom hon bor i Stockholm cirka en sjundedel av tiden är det inte frågan om något lagbrott.

Detta bekräftas i Correns artikel av Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket:

– Det där med en sjundedel av tiden stämmer, men vi gör en helhetsbedömning också och då väger vi in var personen har sitt arbete och bostadens beskaffenhet, säger han till tidningen men menar att lagen främst är ett verktyg för att komma åt grövre brottslighet och att det handlar om att prioritera:

– Men sen är det också så att vi ensidigt kan fatta beslut om var någon ska vara folkbokförd och det kan vi göra så snart vi får kännedom om ett eventuellt fel.