Sedan 2015 har hundratusentals människor kommit till bland annat Sverige för att söka skydd. Många av dem vet fortfarande inte om de kommer att få stanna eller hur länge. Ovetskapen och väntan skapar många gånger både oro och ångest hos barn och vuxna. Cirkus för hopp och styrka heter det nya projektet som drivs av Clowner utan Gränser, där clownerna hoppas kunna sprida både hopp och styrka. Genom skrattfyllda föreställningar och självstärkande workshops arbetar clownerna för att stärka ensamkommande ungdomars psykosociala hälsa och stärka banden mellan barn och vårdnadshavare.

Clownerna kommer även att utbilda personal på asylboenden och andra personer som arbetar med barn och vuxna i asylprocessen i syfte att stärka dem i sin yrkesroll genom de nya verktygen och metoderna. Clowner utan gränser kommer att turnera med projektet runt om i Sverige där behoven är som störst. Vecka 16 kommer projektet till Norrköping, dock utan några lokalt medverkande clowner den här gången.