Vrinneviskolan fick vid en statusbesiktning för ett antal år sedan domen att byggnaden inte har något värde, att den inte var lönsam att renovera.

Norrköpings kommun som äger fastigheten beslutade att riva den, men den var fortfarande inte så dålig att man på grund av miljöproblem inte kunde vara i den, säger Peter Tellman, lokalstrateg vid utbildningskontoret.

– I den vevan hade vi väldigt mycket miljöproblem på förskolor. Det gjorde att vi använt Vrinneviskolan som evakueringslokal, säger Peter Tellman.

Vrinneviskolan har också använts tillfälligt vid volymökningar.

– Nu har Vrinneviskolan blivit så dålig att det inte går att vara i den. Den går inte att använda till evakueringslokal heller, och vi har stort behov av skolplatser ute i Hageby och Navestad. Vrinnevi var tidigare en regulator mellan de här två områdena, säger Peter Tellman.

Planen var sedan tidigare att om det fanns behov av en ny skola i området skulle den gamla Vrinneviskolan rivas och en ny byggas i dess ställe. Detaljplanen medger redan skolverksamhet.

– Det avsattes pengar i kommunens investeringsplan för många år sedan, för att bygga upp en skola där. I och med att vi använt lokalerna till evakuering följer de pengarna med över tid.

Nu under våren kommer skolan att rivas, men inte hela på en gång.

Förslaget är att en ny skola för lågstadiet ska stå klar till hösten, för 200 elever. Fullt utbyggd, med även mellanstadiedelen, till nästa år kan skolan ha 350 elever, och vara en F-6-skola, alltså från förskoleklass upp till årskurs 6.

– Planen är att vi redan till hösten 2018 ska kunna starta upp lågstadiedelen i prefabricerade lokaler, säger Peter Tellman.

De byggs i element, på fabrik. När man inte gjuter på plats slipper man långa torktider. Då byggnaderna är byggda i moduler kan de ökas eller minskas över tid.

På torsdag ska lokalutskottet, där utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson (S) också är ordförande, fatta beslut i frågan. Enligt Johansson är det ingen tvekan om att skolan blir av.

– Det kommer förmodligen, om det blir som vi tror, att bli en balansskola mellan Navestad och Hageby, säger Olle Johansson och tillägger att byggnaden också kanske vid tillfälle kan användas som förskola.

Inga beslut är tagna ännu, säger han, men det är sådant man pratat om, att det ska vara flexibla byggnader. Men i första hand ska det vara en skola.