– Det har begåtts så allvarliga fel i tingsrätten att det inte går att läka i en hovrättsförhandling. Det är viktigt att det blir rätt och är enda sättet att ta tillbaka rättegången till tingsrätten så ska det göras och en möjlighet som finns, säger advokat Carla Pantzar, som är den 23-årige broderns nya försvarare.

Pappans advokat Mikael Abrahamsson skräder inte orden.

– Det är en skandal, min klient har dömts för medhjälp till osann försäkran avseende 64 personer som inte är dömda för brott och att döma någon för medhjälp till ett brott ingen är dömd för är oerhört märkligt. Dessutom är domen slarvigt skriven, rättegången måste tas om i tingsrätten. Det är ingenting någon vill med tanke på vilken kostnad det för med sig, men det har begåtts så många fel, säger Mikael Abrahamsson.

Artikelbild

| Rätten har fullkomligt och felaktigt värderat bevisen, anser 21-åringens advokat Leif Silbersky.

Delar av domarna bygger på uppgifter som framkommit mellan närstående som åklagarsidan fått genom de åtalades mobiler där man som bevis använt sms. Detta strider enligt advokaterna mot beslagsförbudet och penningtvättsbrott är inte ett så pass allvarligt brott att undantag från närståendeförbudet får göras.

– Den otillåtna bevisningen har sedan tillsammans med övrig bevisning legat till grund för den fällande domen.

21-åringens advokat Leif Silbersky anser att det har skett en fullkomligt felaktig värdering av bevisen i en unik situation där hans klient enligt åklagaren är en trovärdig och tillförlitlig person men där tingsrätten gjort en helt annan bedömning.

– Det är en slarvigt skriven dom, inget lysande aktstycke.

Artikelbild

| Kammaråklagare Anna Lander har överklagat domarna mot provfuskarna men inte mot de som gjorde fusket möjligt.

Beslagsförbudet är inget som direkt drabbar Silberskys klient.

– Men indirekt gör det ju det och det är möjligt att jag kommer till samma slutsats som de andra advokaterna, säger Leif Silbersky.

Advokat Gustav Sandberg som företräder den 26-åriga man som dömdes till villkorligt och dagsböter för medhjälp till osann försäkran har inte överklagat sin klients dom. Och vill inte säga varför.

– Inga kommentarer.

Din klient åtalades för samma brott (fast i hälften så många fall) som pappan som dömdes till fängelse i 1 år 6 mån, vore det inte rimligt om din klient dömts till fängelse i 9 månader?

– Jag kommenterar inget som rör min klient, säger Gustav Sandberg.

Men om de andra frias för brottet medhjälp till osann försäkran så kommer ändå domen mot din klient stå fast?

– Ja.

Folkbladet har utan framgång vid flera tillfällen sökt den 26-årige broderns advokat, Edward Lundqvist för en kommentar kring att även hans klient valt att överklaga domen. Även han yrkar på att målet ska återförvisas till tingsrätten.