Hon är  kommunalråd med ansvar för utbildning. Som Folkbladet berättade tidigare i veckan bjuder hon in aktörer för att på bred front diskutera hur man ska förhindra att barn förs bort av sina föräldrar. Allt som svar på att 24 barn fattas i Norrköpings skolor just nu. Barn, som, misstänks ha förts bort mot sin vilja till sina föräldrars hemländer för att exempelvis giftas bort eller ”omskolas” för att de under sin tid i Sverige inte vill bidra till hedersförtryck av systrar och mamma.

– Oavsett hur många av dessa barn som har förts iväg mot sin vilja så är varje individ en för mycket. Skolplikten gäller och är en rättighet för alla barn. Norrköping är på många sätt ett föredöme i detta arbete och vi har kommit längre än många andra kommuner, men jag är inte nöjd förrän siffran över bortförda barn är noll, sade hon då.

Till NT säger hon nu att ett sätt att försöka komma till bukt med problemen och uppnå visionen om att noll barn förs bort, är att ge vite till föräldrar som håller sina barn borta från skolan.

– Jag vet inte om det är en bra lösning, men den är värd att diskutera, säger hon till NT.