Allt från att den misstänkte/dömde själv använt narkotika eller haft på sig i syfte att sälja, till att rånare utfört rånen just i syfte att på något sätt betala för narkotika. Det kan vara för att själva ha råd att köpa droger, men också för att man utför rånen på uppdrag av andra kriminella. Inte helt ovanligt med kopplingar till grovt kriminella inom till exempel Hells Angels.

Och det kan drabba ditt barn och din familj, precis som vad som hände Jens, Anna och deras son som rekryterades med hot och bekräftelse, som jag skrev om för ett år sedan.

Läs mer:Deras son rekryterades med hot.

När jag pratade med eleverna på Ebersteinska gymnasiet ville ingen erkänna att de själva testat, men alla visst de vilka som gjorde det och hur lätt det är att få tag på droger. Ett knapptryck på mobilen eller en fråga i matkön är allt som krävs.

Efter artiklarna om droganvändandet av elever på Ebersteinska gymnasiet har reaktionerna varit många.

Läs mer: Elever tar droger på skoltid.

De flesta bekräftar den anställdes farhågor, en kollega har valt att sluta eftersom inget görs åt bland annat drogproblematiken på skolan.

"Så här har det varit i många år, utan att skolledningen gjort något åt det. Särskilt i skolhuset på bilden..."

"Om allmänheten bara visste....... detta är bara toppen utav isberget. Problemet på skolorna med droger bland ungdomarna är SÅ mycket större"

Men det finns också de som inte håller med och inte tycker att det är polisens sak att beivra droger på skolor.

"En anställd på Ebersteinska gymnasiet, en kommunal gymnasieskola, klagar över att polisen inte kommer till skolan och pratar förebyggande om narkotika. Helt rätt Jörgen, det är så polisen ska jobba! De ska fånga in och lagföra brottslingar. Inte åka runt i skolorna och prata förebyggande om narkotika. Det har ni på skolan, medel och personal som ska sköta, räcker inte det så ställer socialtjänsten upp åt er."

När jag läser åtal, domar och pratar med anställda och elever på skolan är det svårt att inte inse att droganvändandet och vuxenvärldens oförmåga att göra något åt problemen kommer få oerhört stora konsekvenser för brottsligheten och för skolverksamheten, men kanske allra främst för de ungdomar som måste uppleva att vuxenvärlden inte bryr sig.