Händelsen inträffade i augusti 2017 och fallet utreds just nu av justitieombudsmannen (JO). JO är särskilt intresserad av hur verket hanterat mejlet i förhållande till tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Chefen ska ha raderat mejlet trots att en tjänsteman på myndigheten påpekat att så inte får ske. "Att en statlig myndighet 2017 agerar på detta sätt genom att bidra till en tystnadskultur på ett lagstridigt sätt är att betrakta som minst sagt häpnadsväckande och som sagt med största sannolikhet lagstridigt", skriver kvinnan i sin anmälan. JO vill nu ha svar av Sjöfartsverket i ärendet senast den 16 april.