Flera vittnen styrker kvinnans berättelse om att mannen varit kraftigt berusad och inför andra personer frågat henne efter ett toalettbesök om hon hade torkat sitt underliv med handen. Han ska också vid upprepade tillfällen frågat om hon legat med andra namngivna personer och har hotat kvinnan genom att säga att han skulle slänga av henne från båten om hon inte följde med till hans hytt och lämnade ”pissprov”. Förutom att riskera att bli kastad överbord hotades hon även med att hon inte skulle ha något jobb kvar om hon inte gjorde som överstyrman sa.

Kvinnan övertalades efter att hon gjort en anmälan om sexuella trakasserier att skriva på en tystnadsförbindelse av sin arbetsgivare, något som en chef på Sjöfartsverket fick vetskap om via mejl, i samma mejl uppmanades chefen på Sjöfartsverket att radera mejlet. Detta trots att en tjänsteman på myndigheten påpekat att så inte får ske. Sjöfartsverket fick för agerandet kritik av JO.

Kvinnan som själv sparade en kopia av det raderade mejlet, som också publicerats i media, skriver att det innehåller ett ”märkligt” löfte att jag aldrig mer ska prata om detta, vilket jag naturligtvis aldrig lovat.

Kammaråklagare Anna Väppling yrkade på kraftiga böter medan mannens försvarare, advokat Christina Lehto yrkade på att åtalet skulle ogillas. Mannen förnekar brott, enligt Norrbottens media.