Sommarens hetta och många skogsbränder har stått i fokus under en lång tid nu. För de sex moderater som står överst på listan till riksdagen i länet, var valet av kick off-plats för valrörelsen därför inte svår att bestämma. Efter en rundvandring på brandstationen och samtal med representanter för räddningstjänsten, kom de ut för en pratstund med media.

– Vi har pratat om räddningstjänsten, civil beredskap och vad som behövs för att Sverige ska stå rustat för stora händelser i framtiden, exemplifierade Andreas Norlén som står överst på listan och som suttit i riksdagen för Moderaterna sedan 2006.

Han och de andra imponeras över kraften i räddningstjänsten och hur samarbetet fungerat under sommarens bränder. Man ser dock att det behövs förbättringar och så sent som i förra veckan lade Moderaterna på riksplanet fram en tio-punkts-lista med åtgärder. Vissa av dessa tyckte sig kandidaterna få medhåll av från räddningstjänsten i länet:

Artikelbild

| Moderaternas topp-sex i länet som kandiderar till riksdagen i höst: Betty Malmberg, Ralf Holmér, Joanna Sjölander, Andreas Norlén, John Widegren och John Weinerhall.

– Vi vill dels förbättra för deltidsbrandmän att vara med i a-kassan och vara föräldralediga, dels att det behövs en EU-resurs när det gäller brandflygplan och dessutom behövs det tydliga regler för vad som gäller kring försvarsmakten; som det är i dag står det att de får hjälpa till vid större händelser, vi vill att de ska göra det, sade Andreas Norlén.

Moderaterna vill att hemvärnet ska utökas från dagen 21 000 till 30 000 personer. Dessutom anser östgötakandidaterna att krisberedskapen ska läggas under statsministern, som på Allianstiden, och inte som det är i dag i justitiedepartementet.

Efter avstampet hos räddningstjänsten på Albrektsvägen ger sig nu kandidaterna ut i länet för att prata med väljare. För även om valrörelsen smygstartade under våren och sommaren, är det nu den drar igång på allvar. Och kandidaterna märker att folk vill diskutera politik:

– Vi möter många när vi är ute och det märks att politik står högt i kurs, sade Betty Malmberg från Ödeshög som är trea listan.

Artikelbild

| Joanna Sjölander (M) från Norrköping kandiderar till riksdagen 2018.

Under vintern och våren var det mycket tal om trygghet som en stor valfråga och även om sommarens bränder och hetta seglat upp på topplistan över ämnen som diskuteras, finns tryggheten fortfarande kvar som stort diskussionsämne.

– Det är något som även unga tar upp, inte bara föräldrar och äldre, sade Betty Malmberg.